Psychoterapia krótkoterminowa i coaching mają sporo punktów stycznych: zorientowanie na cel, aktywną formę (ćwiczenia, pytania, korzystanie z wyobraźni), uruchamianie i wykorzystywanie zasobów. Niejednokrotnie zwracają się do mnie klienci z potrzebą wsparcia, która ma formę bardziej coachingową niż psychoterapeutyczną.


W ramach life-coachingu wspieram klientów w:


 • podejmowaniu nowych wyzwań,
 • kształtowaniu ścieżki kariery,
 • planowaniu działań,
 • przygotowaniu do wystąpień publicznych,
 • przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
 • wsparciu w sytuacjach presji (nawał zadań, presja czasu, zła organizacja),
 • radzeniu sobie i przeciwdziałaniu mobbingowi oraz kształtowaniu postaw asertywnych.

Informacje o coachingu w kontekście biznesowym dostępne są na stronie www.BetterFlow.pl


Kiedy coaching a kiedy psychoterapia?


Istnieje wiele artykułów i opracowań rozważających różnice pomiędzy psychoterapią a coachingiem. W większości z nich jest sporo prawdy. Z perspektywy osoby, która chce skorzystać ze wsparcia istotne jest jednak by analizując to się dzieje w jej życiu potrafiła poszukać wsparcia u odpowiedniej osoby.

Podejście psychoterapeutyczne, w którym pracuję jest podejściem (zazwyczaj) krótkoterminowym, co oznacza, że gdy klient tego potrzebuje, możemy pracować długo, ale jednak większość procesów psychoterapeutycznych trwa nie dłużej niż pół roku, w praktyce od kilku do dwudziestuparu spotkań. Jest ono także skoncentrowane na celach i rozwiązywaniach. Nie zawsze jest więc potrzebne „grzebanie” w przeszłości i rodzinnych korzeniach.

Coaching również skupia się na celach i zmianie, ale trwa zdecydowanie krócej. Według moich standardów pracy większość celów coachingowych może zostać przepracowana w czasie 3-4, max. 10 sesji. Gdzie więc różnica?

Według mnie istotne z perspektywy przyszłego klienta jest odpowiedzenie sobie na pytania:

 • Czy wiem co chcę osiągnąć (coaching), czy raczej chcę się pozbyć cierpienia, uwolnić od czegoś co mi ciąży (psychoterapia)?
 • Czy myślę w kategoriach celu (raczej coaching) czy problemów (raczej psychoterapia)?
 • Czy obszar problemowy dotyczy tylko sfery zawodowej, np. niejasność co do ułożenia ścieżki kariery (coaching), czy raczej problemy są ogólnożyciowe i dotyczą relacji z ludźmi, wchodzenia w związki, relacji małżeńskich lub partnerskich, kłopotów w relacjach i wychowaniu dzieci, etc. (raczej psychoterapia)?
 • Czy czujesz, że potrzebujesz wsparcia i poszukania sposobów radzenia sobie (np. w wychowaniu dzieci) (coaching/warsztaty) czy raczej masz poczucie, że straciłeś kontrolę nad tym co się dzieje (np. w Twojej rodzinie i czujesz, że obserowane kłopoty są tylko objawem czegoś głębszego u Ciebie lub Twojego partnera/partnerki (psychoterapia)?
 • Czy myślisz/czujesz/wierzysz, że zmiana jest możliwa (coaching) czy raczej myślisz, że bardzo jej pragniesz ale nie masz pojęcia czy się uda (psychoterapia)?
 • Czy chcesz się rozwinąć, udoskonalić jakieś obszary swojego działania, czy raczej uwolnić od uciążliwego symptomu np. depresyjnych myśli, nawracających wspomnień, poczucia winy, braku energii, objawów somatycznych, reakcji emocjonalnych, fobii, lęków, natręctw, etc. (psychoterapia)?
 • Czy nadużywasz środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) lub jesteś uzależniony od innych aktywności (seks, pornografia, gry, internet)? (psychoterapia)

Z coachingu warto skorzystać gdy:


 • wykonanie zadania bądź rozwiązanie problemu wymaga indywidualnego, niestandardowego rozwiązania;
 • dalszy rozwój kompetencji, np. w roli zawodowej wymaga pracy z indywidualnymi ograniczeniami lub na poziomach funkcjonowania, z którymi możliwa jest praca tylko w trybie coachingu (czyli np.: indywidualne założenia, brak wiary – przekonania ograniczające, rozwój złożonych strategii działania, np. zarządzanie zespołem);
 • potrzebne jest wsparcie w realizacji bieżących zadań i celów;
 • w firmie lub w zespole występują trudności ze współpracą bądź konflikty.

Coaching może dotyczyć m.in. następujących podanych niżej tematów.


 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się i kierowania innymi.
 • Wystąpienia publiczne, prezentacje
 • Skuteczne zarządzanie zespołem
 • Motywowanie siebie i innych.
 • Efektywne podejmowanie decyzji.
 • Rozwiązywanie problemów oraz radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Organizacja czasu i działań.
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz zarządzanie emocjami.
 • Zwiększenie efektywności uczenia się (wiedzy czy umiejętności).
 • Wprowadzanie zmian.

Proces coachingu obejmuje:


 • Diagnozę potencjału osoby i kluczowych obszarów rozwojowych.
 • Dopasowanie formy coachingu do stylu uczenia się i potrzeb osoby.
 • Coaching pozwalający rozwijać indywidualny potencjał osoby, w tym radzić sobie z trudnymi sytuacjami, wyzwaniami, w kontekście zadań np. w pracy.
 • Wdrożenie udoskonalonych kompetencji do realnych sytuacji i wsparcie w ich codziennym wykorzystaniu.
 • Udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej posiadanych umiejętności oraz możliwych sfer rozwoju.

Proponowane treści i sposób pracy są dopasowywane do potrzeb danej osoby i specyfiki organizacji oraz pojawiających się wyzwań.