Nazywam się Przemek Turkowski. Od 2003 roku pracuję jako psycholog, a od 2006 roku również jako psychoterapeuta i coach. Ukończyłem Wydział Psychologii i Wydział Biologii w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

W psychoterapii szkoliłem się w ramach 4-letniego Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii. W ramach Studium odbyłem szkolenie w wymiarze ponad 1200h, staż kliniczny i psychoterapię własną. Na zakończenie złożyłem egzamin przed niezależną komisją ds. certyfikacji i szkoleń Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii i otrzymałem stosowny certyfikat.
Posiadam także certyfikat coacha w ramach 2-letniego Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching). Odbyłem także szkolenie z zakresu podejścia behawioralno-poznawczego w ramach programu Skillsteaming autorstwa prof. Arnolda Goldsteina i Videotreningu Komunikacji (VIT). Uczestnicząc w latach 2009-2011 w projekcie Partnerskim Leonadro da Vinci UE „Dying and Death in Europe” pogłębiałem swoje kompetencje w zakresie pracy ze stratą i żałobą. Ukończyłem także szkolenia z zakresu Rezyliencji – mechanizmów budowania odporności psychicznej oraz z pracy z traumą i PTSD (zespołem stresu pourazowego) oraz traumy złożonej.

Pracowałem w świetlicach socjoterapeutycznych, projektach z „dziećmi ulicy”, hospicjum domowym, programach środowiskowej opieki psychiatryczno-psychologicznej, zespołach psychoterapeutycznych.

W ramach dzielenia się praktyką w nurcie akademickim wykładałem w latach 2007 – 2014 na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW: „Psychologia Zarządzania Personelem” i „Psychologiczne Podstawy Komunikacji Medialnej”, „Coaching w organizacji” oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku „Praktyczna psychologia społeczna”.

W latach 2014-2015 pełniłem funkcję zastępcy redaktora naczelnego w branżowym czasopiśmie REMEDIUM, poświęconym problemom profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, które jest wydawane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Fundację ETOH.

W swojej pracy nastawiony jestem na odkrywanie i rozwijanie potencjału drzemiącego w ludziach i dostarczanie konkretnych sposobów wykorzystywania go do projektowania i wdrażania nowych umiejętności, umożliwiających bardziej elastyczne i efektywne działanie, oraz harmonijne osiąganie istotnych celów.

Jestem żonaty i mam trzech synów.


Moje psychoterapeutyczne (i życiowe) motto brzmi: „Ludzie się zmieniają”. Cieszę, się, że mogę tyle razy przyglądać się i towarzyszyć w zmianach na lepsze!


Certyfikaty

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, certyfikat zgodny z wymaganiami European Association for Psychotherapy, Certyfikat Coacha, zgodny z wymogami polskiej Izby Coachingu, Dyplom ukończenia studiów na wydziale Psychologii UW oraz inne certyfikaty specjalizacyjne.

Przemysław Turkowski – ZnanyLekarz.pl


Przynależność do organizacji i stowarzyszeń zawodowych

 • Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii
  • przewodniczący Sekcji ds. badań i nauki PSNLPt
  • członek Zarządu PSNLPt w latach 2014-2018, członek Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji
 • Członek zwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii

Wybrane publikacje i wystąpienia:

 • Turkowski, P., Dąbrówka, Ł. (2018). „4 Steps Re:Start” – zintegrowany model przejścia od utknięcia w poczuciu straty do akceptacji i rozwoju nowych kierunków w życiu i pracy. Coaching Review, (10), 289–319. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.71 (Original work published 2018) wolny dostęp on-line: https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pl/node/5021
 • Turkowski, P. (2018). Neuro-Linguistic Perspective of Long- and Short-Term Psychotherapy of Grief. Theoretical Background, Method and Case-Studie. Journal of Experiential Psychotherapy, 21(1), 12-23. wolny dostęp on-line: http://jep.ro/images/pdf/cuprins_reviste/81_art_2_color.pdf
 • Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych, Psychoterapia 3 (178) 2016 strony: 53-62 Przemysław Turkowski , Jan Jędrzejczyk , Mirosława Huflejt-Łukasik , Joanna Wieliczko  http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2016/53Turkowski_Psychoterapia%203%202016.pdf 
 • „The Clinical Effectiveness of Neurolinguistic Programming: A Critical Appraisal.” (Współautor rozdziału „Other Therapeutical Applications” wraz z Lisą Wake i Lukasem Derksem) 2013.
 • Kliniczna efektywność Neurolingwistycznej Psychoterapii (polskie wydanie Zysk i Ska 2015).
 • MANUAL TO SUPPORT PROFESSIONALS DURING THEIR WORK WITH DYING AND BEREAVED PERSONS (współautor) 2011.
 • Social panorama during working with bereaved person and support gorups (współautor)2011.
 • 4 kroki w pracy żałobą (współautor) 2011.
 • Funkcje coachingu w organizacji i dobór coacha (wraz z dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik) 2010.
 • Wystąpienie na Konferencji „Wyleczenie w psychoterapii” – 2009 rok.
 • Wystąpienie na konferencji „Coaching i psychoterapia: podobieństwa i różnice” – 2008 rok.
 • Udział w projekcie Partnerskim Leonadro da Vinci nr.2009-1-DE2-LEO04-01679 DYING AND DEATH IN EUROPE w latach 2009-2011.

Zapraszam do lektury mojego bloga PsychoterapiaZmienia.pl

blog o psychoterapii, psychologii zmiany i rozwoju w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Kontakt

Gabinet

ul.Sienna 67 lok 4 Warszawa

Telefon

+48 603 189 190
 

Skontaktuj się z nami